Участие на доброволците от сдружение „Екомисия 21 век” в националната кампания на BТV „Да изчистим България заедно"

Като екологична организация „Екомисия 21 век”, която от 16 години работи за подобряване на екологичната култура на младите хора и гражданите и утвърждаване на грижовно отношение към околната среда, за поредна година се включи в националната кампания на БТВ „Да изчистим България заедно”. От няколко години организацията поддържа партньорски отношения с децата и младежите от ЦНСТ в града, като провеждаме съвместни доброволчески акции.
И тази година продължаваме традицията, като доброволци от Местен доброволчески център към сдружението, заедно с деца и младежи от центровете за настаняване от семеен тип се събраха рано сутринта на 14 септември на площад „Тодор Кирков” и се отправиха към парк” Стратеш”. Въоръжени с ръкавици и чували, разделени на 5 отбора, те почистиха тревните площи на Зоопарк Ловеч от отпадъци.

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“ – ЛОВЕЧ септември, 2017

Всеки понеделник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Информациионни услуги» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки вторник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и предприемачество» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всяка сряда на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Младежко участие» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки четвъртък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Психологическо консултиране» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки петък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Обучение» в офиса на Младежки център, Ловеч

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ септември, 2017

Всеки понеделник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Информациионни услуги» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки вторник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и предприемачество» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всяка сряда на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Младежко участие» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки четвъртък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Психологическо консултиране» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки петък на месеца/15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Обучение» в офиса на Младежки център, Ловеч

Младежки информационен бюлетин, август 2017г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“

КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“

График на
консултациите на експертите на Младежки информационно-консултантски център –
Ловеч

http://www.ecomission21.com/?q=node/785

Отбелязване на Международния ден на младежта

На 10. август, четвъртък, в централната част на града, пред „Ловчанско читалище Наука – 1870г.”, сдружение „Екомисия 21 век” по проект „МИКЦ на колела – 2” за поредна година отбеляза 12. август – Международния ден на младежта. В него взеха участие младежи от Общински ученически съвет, доброволци на организацията, ученици от Профилирана езикова гимназия, Математическа гимназия, както и от други ловешки училища. По време на събитието беше представена кратка информация за този празник на жителите на града – деца, юноши, възрастни.

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ август, 2017

Всеки понеделник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Информациионни услуги» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки вторник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и предприемачество» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всяка сряда на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Младежко участие» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки четвъртък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Психологическо консултиране» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки петък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Обучение» в офиса на Младежки център, Ловеч

Дневен летен лагер "Еко ваканция 2017”

Програма за дневен летен лагер
„Еко ваканция 2017”

период 28.08.2017 – 01.09.2017 г. 9.30 – 13.30 часа

Понеделник – 28.08. • Да се запознаем!
• Как да общуваме!
• Що е екология.
• Образователни занимания -Разходка по картата на България
Вторник – 29.08. • Изработване на предмети от еко материали
• Ловци на съкровища – разходка по картата на Европейски съюз
• Работа в еко класна стая
Сряда – 30.08. • Занимания в Арт ателие
• В света на кулинарията
• Работа в еко стая на открито
Четвъртък – 31.08. • Спортни игри

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“ – ЛОВЕЧ август, 2017

Всеки понеделник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Информациионни услуги» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки вторник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и предприемачество» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всяка сряда на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Младежко участие» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки четвъртък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Психологическо консултиране» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки петък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Обучение» в офиса на Младежки център, Ловеч

График на консултациите в МИКЦ-Ловеч, август 2017година

 БЕЗПЛАТНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ
Понеделник:
Информационни услуги
-Полина Петрова
15:00 – 17:00

Вторник: 
Кариерно развитие и предприемачество
- Мая Капелова
15:00 – 17:00

Сряда:
Младежко участие
- Иванка Цветкова
 15:00 – 17:00

Четвъртък:
Психологическо консултиране
- Събина Христова
15:00 – 17:00

Петък:
Обучения - 
Рена Керезова
15:00 – 17:00
Консултациите се провеждат в рамките на проект "МИКЦ на колела - 2" с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта(2016-2020), Министерство на младежта и спорта.

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ, юли 2017г.

03.07.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
03.07.2017 г. – Стартиране на инициатива «Летни младежки стажове» в Ловешките институции
04.07.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
05.07.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
06.07.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Психолог» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
07.07.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Обучения» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч

Syndicate content