Проведен младежки обмен в Румъния на сдружение „Екомисия 21 век”

„Art for environment - Youth exchange in Caciulata” е името на младежкия обмен, който се проведе през месец май ( 08.05.2017 – 19.05.2017) в местността Качулата, Румъния. Обменът е финансиран от европейската програма Еразъм + и насърчава образователната мобилност и ефективното сътрудничество между участници от шест европейски държави – Румъния, България, Гърция, Словения, Италия и Португалия.

„Млад кмет за един ден”

Днес, 18.05.2017 г., сдружение „Екомисия 21 век” съвместно с Община Ловеч, проведе инициативата „Млад кмет за един ден”.
Млад кмет тази година е Ирина Валентинова Христова, ученичка от Профилирана природо-математическа гимназия – гр. Ловеч, заместник-кметове станаха Борислав Стефанов Борисов и Галин Георгиев Ганев от същото училище.
Секретар на Община Ловеч за един ден беше Василена Тихомирова Джамбазова, а председател на Общинския съвет – Цветослава Митева Цвяткова. Двете са ученички от ПЕГ „Екзарх Йосиф I”- гр. Ловеч.

Реализирано обучение на тема: „Младите и местната власт“

В изпълнение на предвидените дейности на проект „МИКЦ на колела-2“ на 13-14.05.2017г. в хотел “Вит“, град Тетевен, се проведе обучение на тема: „Младите и местната власт“.
В обучението участваха 12 представители от малките населени места на община Тетевен, на възраст от 15-29 години.
Програмата на обучението беше базирана на следните модули:
 Разделение на властите в България;
 Местната власт-функции и правомощия;
 Ние и местната власт

Месечен информационен бюлетин, май, 2017година

СЪДЪРЖАНИЕ:
НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“
КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ
НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“
- „МИКЦ на колела – 2” гостува в гр. Угърчин
За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/757 http:
http://www.ecomission21.com/?q=node/757//www.ecomission21.com/?q=node/73
- Стимулиране на неформалното учене и участие на младите от област
Ловеч
– За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/758
- Възможност за обучение – „Младите и местната власт” –
- За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/759
- Младежки форум в Европейската седмица за младежка активност –
- За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/760

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ, май 2017г.

02.05.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
03.05.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
04.05.2017 г. / 14.30 ч. - Младежки форум на тема «Младите питат и искат отговори» - зала 101, Областна администрация – гр. Ловеч
04.05.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Психолог» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
05.05.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Обучения» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
09.05.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч

Младежки обмен"Изкуството за околната среда"

"Изкуството за околната среда" е вид изкуство, което ни помага да уважим връзката си с природата и да се образоваме за проблемите на околната среда.
Идеята за този проект се породи сред 10 младежи от Румъния, Гърция, България и Италия, участници през лятото на 2015 г. в младежки обмен в рамките на проект за младежка мобилност - Еразъм +.
Проектът има за цел да популяризира концепцията за "екологично изкуство", създавайки връзка между младите хора и природата.
Специфичните цели на проекта са:
- подобряване на връзките между младите хора, природата и околната среда.
- информация и тълкуване на природата като цяло и обучение на младите хора за проблемите, пред които е изправена околната среда.

9 май - Ден на Европа

Днес, отбелязахме денят на Европа в училище ПГМЕТ - гр. Ловеч. Заедно с нашия доброволец от Литва - Миндаугас Контримас, си отговорихме на въпросите какво знаем, какво научихме и накъде да продължим след тази паметна дата. Денят на Европа е празник на Европейските общности, на единството и мира на стария континент. Тази година се навършват 72 години от кая на Втората световна война и 67 години от декларацията на Робер Шуман.

Европейска седмица за младежка активност 1 – 7 май в гр. Ловеч

В Европейската седмица за младежка активност 1 – 7 май в гр. Ловеч бяха проведени две срещи с млажежките общности на ПГМЕТ и СУ "Свети Климент Охридски". ЕДС доброволецът от Литва - Миндаугас Контримас представи на младежите презентации посветени на доброволчеството, ЕДС и програма Еразъм +.
Посещението му предизвика огромен интерес и ползотворен диалог.
Бяха раздадени рекламни материали, чрез които младежите могат да научат повече за възможностите за младежка мобилност.

Младежки форум в Европейската седмица за младежка активност 1 – 7 май, по проект „МИКЦ на колела – 2” на сдружение „Екомисия 21 век” Ловеч

Младежки форум „Младите питат и искат отговор!” е едно от емблематичните събития на проекта на сдружение „Екомисия 21 век” – „МИКЦ на колела – 2”, финансиран по Националната програма за младежта чрез Министерството на младежта и спорта. Партньор по проекта е Областен управител на област Ловеч.
Инициативата е провокирана от потребностите на младите хора да общуват с представителите на държавната власт, бизнеса, различните сфери на изкуството, да са информирани, граждански активни по отношение прилагането на държавни политики в областта на личностното развитие на младите хора.

Възможност за участие в обучение "Младите и местната власт"

На 13 и 14 май 2017г. в хотел“Вит“, гр.Тетевен, община Тетевен ще се проведе обучение на тема: „Младите и местната власт“. Обучението се провежда в рамките на проект “МИКЦ на колела-2”, осъществяван от Сдружение “Екомисия 21 век” с финансовата подкрепа на Националната програма за младежта ( 2016 – 2020 ), Министерство на младежта и спорта.
Обръщаме се към Вас с покана за участие в обучението.
Искрено се надяваме на присъствие и активно участие на лица, представляващи Вашата институция, за което предварително Ви благодарим.
Участието е безплатно. Моля заявете желанието си на имейл:mikc.lch@gmail.com или телефон: 068 603834

Syndicate content