Стимулиране на неформалното учене и участие на младите от област Ловеч

В периода март-април, 2017г. Младежки информационно - консултантски център -Ловеч проведе серия от обучения и информационни срещи в региона на областта. В планираните проектни инициативи на „ МИКЦ на колела 2“ участваха млади хора - представители на Областния младежки съвет, както и младежи на възраст до 29 години от градовете Тетевен, Летница, Угърчин и Ловеч и.
Основните дискутирани теми бяха посветени на:

"МИКЦ на колела - 2" гостува в град Угърчин

"МИКЦ на колела - 2" гостува в гр. Угърчин, където бяха представени част от планираните дейности по проекта.
В информационния ден участваха 13 младежи, които са безработни, но в момента работят по проект за временна заетост.
Специалистите по проекта представиха възможности за младежко участие, участие в конкурси и летни стажове. Чрез рекламни материали младежите бяха запознати с Европейска

Месечен информационен бюлетин, април, 2017година

СЪДЪРЖАНИЕ:

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК
К
ОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“
- График на консултациите в Младежки информационно - консултантски център-Ловеч
– За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/735

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“ – ЛОВЕЧ, април 2017 год.

03.04.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
03.04.2017 г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Цифрова фотография
04.04.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
04.04.2017 г. / 15.30 ч. - Университет за възрастни – Информационни технологии
05.04.2017 г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Английски език
05.04.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
05.04.2017 г. / 16.30 ч. - Университет за възрастни – Фитнес
06.04.2017 г. / 14.30 ч. - Университет за възрастни – Немски език

КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ, април, 2017г..

03.04.2017 г. / 15.00 ч. Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
04.04.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и ориентиране» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
05.04.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Младежки работник» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
06.04.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Психолог» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
07.04.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Обучения» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч
10.04.2017 г. / 15.00 ч. - Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» - място на провеждане — МИКЦ — Ловеч

От режисьор в учител

Интересно интервю на Даниел Симеонов, учител в ОУ" Неофит Рилски", село Дерманци и ръководител на театрално студио "Диаманти" по проект "проект „Неформалното образование в училище като средство за социализацията на ромските деца”

Резултати от ученически конкурс за пано от природни материали “ Детска усмивка”

АРТ АТЕЛИЕ ТВОРИЛНИЦА организира ученически конкурс за пано от природни материали “ Детска усмивка” в рамките на проект"Неформалното образование в училище като средство за социализацията на ромските деца”, реализиран от ОУ" Неофит Рилски" в партньорство със сдружение "Екомисия 21 век".

Сдружение "Екомисия 21 век" набира участници за младежки обмен в Латвия

Сдружение "Екомисия 21 век" организира интервю във връзка с участие в младежки обмен в Латвия.
Темата на обмена е "Проследяване на климатичните изменения" и ще се проведе от 19.06-25.06.2017 г.
Интервюто ще бъде проведено на английски език на 23.03.2017 г. от 16.00ч. в офиса на сдружението.
Право на участие имат лица над 18 годишна възраст.
Резултатите ще бъдат обявени в едноседмичен срок след провеждане на интервюто.
За повече информация - тел.: 068 603 834

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН, март, 2017година

СЪДЪРЖАНИЕ:

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“
КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

НОВИНИ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“
- График на консултациите в Младежки информационно - консултантски център-Ловеч
– За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/735

- Календар на събитията в Младежки информационно-консултантски център
– За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/743

- МИКЦ НА КОЛЕЛА – 2 – проведе първото си обучение –
– За повече информация - http://www.ecomission21.com/?q=node/742
КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

Покана за участие в обучение на тема „Как да учредим младежка структура”

Уважаеми дами и господа,
От 18.03.2017 г. до 19.03.2017 г. в гр. Тетевен, хотел „Вит”, ще бъде проведено обучение на тема „Как да учредим младежка структура”. Обучението се провежда в рамките на проект „МИКЦ на колела – 2” осъществяван от сдружение „Екомисия 21 век” с финансовата подкрепа на Националната програма на младежта – 2016-2020, Министерство на младежта и спорта.

Каним всички младежи от Тетевен и региона да подадат заявки за участие чрез сайта на сдружение „Екомисия 21 век”.

Участието е безплатно. При желание, моля изпратете заявката на имейл:mikc.lch@gmail.com или телефон: 068 603834

Syndicate content