Първи фолклорен събор "Осъм, моя река"

 

Aleksandrovo.jpgLeschniza.jpgdscf1674.jpgBoaza.jpgUmarevzi.jpgdscf1659.jpgdscf1666.jpg
ekomisia_kartichka.jpg

 

 

 

 

 

  

 

На 29 март  2008г. в салона на читалище „Паисий“ в село Александрово се проведе Първи фолклорен събор „Осъм, моя река“, организиран от читалището в с.Александрово и сдружение „Екомисия 21 век“ в рамките на проект „Реката, която ни свързва/Надолу по течението“. Съборът се явява първата обща инициатива на шестте, участващи в проекта села, които са амбицирани да направят още много за развитието на своите населени места и общности.

Проект “Зелен Осъм”

октомври 2007 – ноември 2007г., финансиран от Фондация “Екообщност”-гр. София, по Програма “Защита от наводнения” 2007г.

Основна цел на проекта: Реализиране на практически инициативи за превенция и намаляване на рисковете от наводнения и изграждане на партньорства между заинтересованите страни по поречието на река Осъм, на територията на Община Ловеч.

Конкретни цели:

Обществено участие в устойчивото регионално развитие в България и Румъния

октомври 2007г.-февруари 2008г., финансиран от сдружение“Земя завинаги“ , гр. Свищов.

Основна цел на проекта: пилотно прилагане за Северен централен регион метода Green Agenda с участието местните общности от малките населени места по поречието на река Осъм на територията на Община Ловеч и Община Троян - селата Лешница, Казачево, Умаревци, Йоглав, Александрово и Добродан.

Развитие и усилване на мрежата от центрове в България и създаване на Национален Обучителен Център в доброволческия мениджмънт

Фаза 2007-2008г., януари 2007г. - декември 2008 г., финансиран от „Национален Алианс за работа с доброволци“ - гр. Пловдив.

Проект “Младежки информационен прозорец“

Проект “Младежки информационен прозорец“, юли-декември 2007г., финансиран от Министерство на финансите – гр. София.

 

Основна цел на проекта: Утвърждаване на принципите на гражданското общество и подпомагане на личностната и социална реализация на младежката общност в региона на град Ловеч.

 

Конкретни цели:

Проект „Голям Брат, Голяма Сестра“

Проект „Голям Брат, Голяма Сестра“, ноември 2007г. – май 2009г., финансиран от Фондация „Голям Брат, Голяма Сестра” - гр. Пловдив.

 

22 Март - Международен ден на водата

dscf1511.jpg dscf1518.jpg

Младежкият информационно-консултантски център  в Ловеч отбеляза Международният ден  на водата с обучение на тема  „Води и водни ресурси“, в което взеха участие над 30 ученика от ОУ“Васил Левски“, гр.Ловеч и СОУ “св.св.Кирил и Методий“, с.Александрово. Младежите бяха запознати от г-ца Весела Комаревска от РИОСВ-Плевен с глобалните и местни проблеми по отношение на водата, начините за пестене на този природен ресурс и усилията на международната общност за популяризиране на идеята, че  водата е най-скъпоценния ресурс, жизненоважен за нашия живот през всеки един ден, за нашата икономика и за околната среда.

Реката, която ни свързва/Надолу по течението

dscf1461.jpg dscf1468.jpg dscf1471.jpg 

dscf1478.jpg dscf1477.jpg

На 19 март  2008г. се проведе Заключителната среща по проект „Реката, която ни свързва/Надолу по течението“, финансиран от холандската фондация Милеоконтакт. Участие в срещата взеха кметовете и представителите на работните групи на шестте села, участващи в проектните дейности: Добродан, Лешница, Казачево, Умаревци, Йоглав, Александрово, както и представители на местната власт и специализирани институции.

Отново в село Малиново, Ловешко

s6300575.jpgs6300579.jpgs6300577.jpg

Второто посещение в село Малиново по проект“Макар и различни, всички сме равни, финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ по програма „Младежта в действие“ се проведе на 15 март 2008година.  Срещата с местните хора се състоя  в читалището в село Малиново с участието на младежи-доброволци и  Йорданка Цветкова, секретар на читалището, Цветанка Георгиева и Неделя Андреева от с. Малиново и др..

Българските младежи карат колела за околната среда

dscf1178.jpg
dscf1182.jpg
dscf1188.jpg
dscf1195.jpg


Сдружение „Екомисия 21 век“ работи по проект „Българските младежи карат колела за околната среда“, финансиран от програма „Партньорство“ на Корпус на мира-България. Младежи-доброволците на организацията и четири деца от детските градини в гр. Ловеч:   участваха в създаването на  радиоклип по проекта. За да е възможна появата на този радиоклип младежите и децата преминаха обучения по три теми: „Велосипедите и околната среда”, „Велосипедите и здравето на човека”, „Велосипедите, как да караме безопасно”.За създаването на  радио клипа всеки участник беше измислил послание, което иска да отправи към децата, младите хора и гражданите на Ловеч. Радиоклипа ще се излъчи през април 2008г. с подкрепата на Общинско радио „Ловеч“. Освен посланията на младите хора, радиоклипа има за цел и да отправи покана към гражданите на Ловеч да участват във велошествие, посветено на 22 април 2008г., Ден на Земята. 

Syndicate content