Национална инициатива „Дарете час“ в Ловеч

  

imgp6659.jpg

 Регионалният център за работа с доброволци към сдружение „Екомисия 21 век“, Ловеч организира поредица от прояви, насочени към подкрепа на хората от третата възраст в региона. Целта на ежегодно провежданата инициатива „Дарете час“ през 2007г. бе да бъдат привлечени възможно най-голям брой доброволци от мрежата ЦРД на НАРД, техните семейства, приятели и граждани, които да дарят един час от свободното си време в името на общественополезна кауза, в частност – подобряване качеството на живот на хората от третата възраст.

Залесяване край село Йоглав, Община Ловеч

imgp6340.jpg imgp6350.jpg

На 16 ноември 2007г. над 50 души участваха в залесяването в близост до предпазната дига на река Осъм – жители на село Йоглав, начело с кмета на селото г-жа Ценка Дойчева, служители на дирекция „Гражданска защита“, Област Ловеч, заедно с директора на службата г-н Иван Чоканов, директора на Държавно лесничейство – Ловеч, г-н Станимир Пенчев и служители на лесничейството, членове и доброволци на сдружение „Екомисия 21 век“ и др.

Засаждането на фиданките от бяла върба и бяла топола стана възможно благодарение на фондация „Екообщност“, която подкрепи осъществяването на идеята в рамките на програма „Защита от наводнения 2007“.

Семинар „Устойчиво управление на територии и риск от наводнения“

 

imgp6261.jpg

Сдружение „Екомисия 21 век„ получи подкрепата на фондация „Екообщност“, в рамките на Програма „Превенция на наводненията“, 2007г. за осъществяване на проект “Зелен Осъм“. Проектът се осъществява в партньорство с Дирекция „Гражданска защита“ Област Ловеч и кметство с.Йоглав, Община Ловеч.

Обучение за младежи на 17.10-18.10 в гр. Априлци

IMG_1819.jpg

На 17.11-18.11.07г. сдружение „Екомисия 21 век“ организира двудневно обучение за младежи в хотел „Мара Гидик“ - гр. Априлци. Участници в обучението ще бъдат младежи от градовете Ловеч, Луковит и Тетевен.

Центърът за работа с доброволци към «Екомисия 21 век» набира нови доброволци!

От 1 ноември 2007г. Центърът за работа с доброволци набира нови младежи-доброволци.

Центърът предлага:

  • Нови възможности за работа в екип

  • Принос към определена кауза

  • Нови връзки и нови приятелства

Откриване на три нови местни центъра за работа с доброволци

На 09.10.07 г. бяха подписани договори с три нови местни доброволчески центъра в Ловеч, Луковит и Тетевен, които стават част от националната мрежа на НАРД-Пловдив, подпомагани от Регионалният център за работа с доброволци-Ловеч с домакинстваща организация сдружение «Екомисия 21 век». В гр. Ловеч новият местен Център за работа с доброволци /ЦРД/ ще се помещава в Регионална библиотека «Проф.

Доброволците от Екомисия 21 век се срещнаха с президента Георги Първанов

imgp5871.jpgimgp5872.jpg

В понеделник (01.10.2007г) доброволците участваха в дискусия по инициативата "Съхрани българското", чийто патрон е президента Георги Първанов. В разговора, който се проведе в крепостта "Хисаря", участваха и представители на младежки организации от Ловеч.

Реката, която ни свързва

В началото на месец август 2007 година сдружение “Екомисия 21 век” получи подкрепа за осъществяване на проект „Реката, която ни свързва/Надолу по течението“ от Програма Матра на Холандското министерство на външните работи и холандската фондация Милеоконтакт.

Syndicate content