Летни младежки стажове, Ловеч 2009

 Сдружение „Екомисия 21 век”, гр. Ловеч с подкрепата на Община Ловеч  за втора поредна година организира инициативата „Летни младежки стажове“, чиято основната цел е да бъдат ангажирани младите хора от град Ловеч в полезни дейности през свободното им време и подпомагане на личното и професионалното им развитие.  Осъществяването на проекта ще даде възможност на ученици от 9 до 12 клас от град Ловеч да стажуват доброволно за период от две седмици по 4 часа дневно в една от следните 15 обществени институции:

 • Дирекция „Бюро по труда” - гр. Ловеч
 • Териториална агенция на Национална Агенция по Приходите - Ловеч
 • Областна администрация - Ловеч
 • РИОКОЗ - Ловеч
 • Държавно горско стопанство - Ловеч
 • Регионална библиотека „Проф. Беньо Цонев”, Ловеч
 • Ловешки окръжен съд
 • Сдружение „Екомисия 21 век”, Ловеч
 • Дирекция “Инспекция по труда” - Ловеч
 • Община Ловеч: Център за настаняване от семеен тип-1 и 2, Център за обществена подкрепа, ДДЛРГ“П.Нейкова“
 • Туристическо дружество „Стратеш“
 • Драматичен театър - Ловеч

Общият брой на свободните стажантски позиции, заявени от нституциите е 54 бр. За 2009 г. са предвидени две смени за стажуване: 1 смяна: 6–17 юли 2009 г. и 2 смяна: 20 - 31 юли 2009 г.

 

При подаване на заявленията заинтересованите ученици ще трябва да предоставят  комплект от документи: бележки от училище, съгласие на родителите, описание на уменията, които притежават, мотивационно писмо в което да обяснят защо искат да стажуват в избраната от тях институция. и др.

 

Учениците, които имат желание да кандидатстват ще могат да търсят тези заявления в сдружение „Екомисия 21 век” или на уеб-сайта на организацията.  Всичките заявления от стажантите трябва бъдат предавани в офиса на организацията, който се намира в кв. Вароша, ул.Георги Бенковски 1/в двора на ЦДГ“Мария Сиркова“/ в срок до 24 юни 2009 г., след което всяка от институциите ще избере своите стажанти и ще ги уведоми. Преди започване на стажуването ментори и стажанти ще преминат обучение, на което ще бъдат разяснени основните правила, документи и начин на работа по време на стажовете.

Резюме

Бланка за кандидатстване

 

Обобщени свободни позиции

Свободни позиции