Стартира "Училище за родители" в гр. Ловеч

На 25 септември 2009 г. започват обученията по проект “Училище за родители”, който се осъществява от сдружение „Екомисия 21 век“, гр. Ловеч с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика и фонд „Социално подпомагане“.

Първото обучение е насочено към родители на деца със специални образователни  потребности и е на тема “ Ние  родителите и развитието на детето: познавателно, социоемоционално, психомоторно и интелектуално”. До края на 2009 година ще бъдат проведени общо 24 бр. обучения на четири категории родители: родители на тинейджъри от 12 до 19 годишна възраст с идентифицирани проблеми в общуването; бъдещите родители -  студенти и ученици от 10 до 12 клас, студенти; родители на деца и ученици със специални образователни потребности от предучилищна и училищна възраст; родители на младежи с противообществени прояви.

Целта на проекта е да бъдат повишени социалните, психологическите и образователните познания на настоящи и бъдещи родители във връзка с отглеждането и възпитаването на техните децa и предоставяне на алтернативни социални услуги в региона на град Ловеч.

Формуляр за участие в "Училище за родители"