Проект „Младите хора и доброволчеството“

Проектен период: 01.12.2010 — 01.05.2011год.
Проектът е финансиран от НЦЕМПИ и има за цел утвърждаване на ценностите на доброволчеството и посланията на 2011 – Европейската година на доброволчеството сред младите хора и обществеността в градовете Ловеч, Тетевен и Луковит.
Конкретни цели на проекта:
• Привличане на общественото внимание и в частност младите хора към ценностите на доброволчеството;
• Повишаване на капацитета на местните общности за полагане на доброволен труд и доброволстване в общността;
• Оптимизиране на действията при провеждане на доброволчески акции и разширяване на организационните възможности за планиране и осъществяване на доброволчески инициативи
• Създаване на информационни, рекламни и обучителни материали за доброволчеството.