Проект „Пратеници на доброволчеството“

Проектът „Пратеници на доброволчеството” , финансиран от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“ има за цел утвърждаване на доброволчеството и изграждане на капацитет на програмата „Младежта в действие“ и Европейска доброволческа служба в региона на град Ловеч.
Проектът ще даде възможност на един ЕДС доброволец да придобие знания за основните приоритети в дейностите на домакинстващата организация в областта на младежките политики, контактите със социално уязвими групи . ЕДС доброволецът ще вземе участие в популяризиране на ЕДС Програмата сред академичната общност на висшите учебни заведения в градовете Ловеч, Плевен и Свищов. Възможността за пряк контакт с действащ ЕДС доброволец ще привлече нови млади хора да направят нещо полезно за другите, да станат и те самите ЕДС доброволци, което е и посланието на настоящия проект.