Учреден е клуб „Равнопоставеност“ в Ловеч

Младежки клуб „Равнопоставеност“ беше учреден в Ловеч в края на юли 2011 от 11 младежи, обединени около идеята за стимулиране активността на момичетата и момчетата, разчупване на стереотипите и предразсъдъците относно социалните роли на мъжа и жената, които довеждат до неравнопоставеност и различни форми на дискриминация, личностно и кариерно развитие и др.
Участниците в клуба ще осъществят инициативи, насочени към разпознаване на джендър стериотипите и последствията за личностното и кариерно развитие на момичетата, както и овластяване на млади момичета и жени. Планирани са поредица от обучителни срещи, проучване сред младежката общност в региона, срещи с успели жени и др.
Младежки клубове по равнопоставеност са създадени в общо 16 български града: Ловеч, Варна, Благоевград, Пловдив, Перник, Дупница, Плевен, Свиленград, Пазарджик, Велико Търново и др. с подкрепата на Българския фонд на жените и местни партньори. В град Ловеч клубът се намира в сградата на Младежки център, кв. Вароша, а срещите на участниците ще се провеждат два пъти месечно. Организаторите се обръщат с покана към всички, които имат интерес към темата да вземат участие в дейностите на клуба.
За повече информация и записвания: г-жа Мая Кандева, тел. 068 603 834, e mail: maiakandeva@abv.bg.

AttachmentSize
276454_123676984392583_7573443_n.jpg9.25 KB