ПРОЕКТ "ВЪЗРАСТНИ БИЛКАРИ" / SENIOR HERBALIST PROJECT

Сдружение “Екомисия 21 век”, Ловеч получи подкрепата на “Центъра за развитие на човешките ресурси” София за осъществяване на проект по Програма Грюндвиг “Възрастни билкари”. Проектът ще се реализира до април 2013 година съвместно с италианската организация “Associazione Study Center City of Foligno” и е съсредоточен върху активното участие на възрастни доброволци /50+ в инициативи за утвърждаване на принципите на устойчивото развитие сред обществеността в два европейски града: Ловеч, България и Фолиньо, Италия. Стареенето на населението е една от най-значителните промени в европейските общества и същевременно е един от най-сериозните проблеми за семействата, правителствата и общностите. Перспективите за достигане на дълбока старост за възрастните хора към настоящият момент са по-добри от всякога, поради което обществата трябва спешно да развият механизми, стратегии и политики, за да поставят основите на един достоен процес на остаряване за всеки. Основите на този процес се градят върху възможността за участие на възрастните хора в общественият живот, споделяне на техният опит и утвърждаване на солидарността между поколенията.
Основните цели на проекта са свързани с подобряване достъпа и качеството на мобилност на възрастните граждани, които участват в неформалното образование за възрастни. Ние искаме възрастните хора да допринесат със своя житейски опит за високото качество на инициативите за опазване на околната среда, изпълнявани от Екомисия 21 век и Association Study Centre. По този начин ще се увеличи сътрудничеството между двете организации партньори, които се подкрепят и по отношение на неформалното образование за възрастни и образованието в областта на биологичното разнообразие. В рамките на проекта ще бъдат укрепени местните партньорства в двата региона, с цел да повиши интереса на местните институции за възрастни доброволци (други неправителствени организации, местни власти и други обществени и частни структури).
В рамките на проекта се предвижда шест български доброволци на възраст 50+, разпределени в две групи да осъществят дейности, свързани с опазване на биологичното разнообразие и разпространение на информация, отнасяща се до начините на използване на билките в различни области на живота: медицина, козметика, кулинария и др. Доброволците ще пребивават за период от три седмици през март 2012 и март 2013г. във Фолиньо, Италия. В същото време в град Ловеч ще доброволстват шест възрастни италиански доброволци, които ще осъществяват подобни дейности в местната общност.
На 19 декември 2011 година в град Ловеч в залата на Младежки център, кв.Вароша ще бъде проведена информационна среща за представяне на проекта и проектните дейности и изискванията за набирането на кандидатури на възрастни доброволци за участие в дейностите в Италия. Отправяме покана към граждани, медии, специалисти за участие в срещата.

AttachmentSize
Plakat.doc261 KB
herbs.jpg30.51 KB