Обучение за нови доброволци проведе сдружение “Екомисия 21 век”

На 23-24 юни 2012год. в хотел “Св. Георги” с. Рибарица се проведе обучeние за нови доброволци с участието на младежи от три местни центъра за работа с доброволци към Регионален център на сдружение “Екомисия 21 век” Ловеч : към “Екомисия 21 век”, Читалище “Съгласие” гр. Тетевен , НЧ “Наука – 1870г.” - гр. Троян и СОУ “Алеко Константинов” - гр. Луковит .
Всички млади хора за първи път участваха в подобен род обучение и с голям интерес се обучаваха и играха интерактивните игри под умелото ръководство на Вера Кирилова , обучител от Националният алианс за работа с доброволци – Пловдив. По време на обучението младежите успяха да разберат какво означава да си доброволец, какви права и задължения има той, колко благородно е делото, което извършва, защото е направено с добра воля, без в замяна да очаква нещо материално. Това стана възможно благодарение на разнообразните методи на обучение и работа в различни малки групи, като по този начин всеки вземаше дейно участие, забавляваше се и даваше най – доброто от себе си, когато работеше в екип. Младите доброволци получиха базисни знания за права и задължения на доброволеца, моралния кодекс на доброволеца, разликата между група и екип. По време на игрите младите доброволци от Ловеч, Тетевен, Луковит и Троян усвоиха умения за работа в група, за концентрация, умения да поставят на мястото на другия, като “влязат” в неговите обувки, усвоиха умения да се представят и др.
Накрая всички участници получиха сертификати и заредени с нови идеи за доброволчески инициативи, доволни и изпълнени с желание за работа и бъдещи съвместни срещи се прибраха по домовете си.
Сдружение “Екомисия 21 век”, Ловеч и НАРД-Пловдив работят заедно от 2003г. за популяризиране на доброволчеството в региона и включване на младите хора в дейности, стимулиращи ги да подкрепят хора в нужда и да мобилизират местни ресурси за тази цел. До края на 2012год. са планирани множество доброволчески активности. Отправяме покана към всички млади хора, желаещи да работят за утвърждаването на доброволчеството да станат част от нас!