Проект „Търсим доброволци за …” в Троян

От 2011 г. по силата на тристранен договор между Сдружение „Екомисия 21 век” – Ловеч, Национален алианс за работа с доброволци – Пловдив и НЧ „Наука – 1870 г.” – Троян в града функционира Местен център за работа с доброволци. За краткия период от своето създаване Местния център за работа с доброволци /МЦРД/ натрупа опит и реализира разнообразни инициативи. Част от работата на МЦРД е и разработването и реализирането на проекти. Центърът получи възможност да кандидатства с проект пред Национална програма за младежта (2011 – 2015), Подпрограма 3: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи и на 15. ноември получи добрата новина, че проекта „Търсим доброволци за …” е одобрен и ще бъде финансиран.
Основният ни мотив да кандидатстваме по Подпрограма 3 е да запознаем младите хора с ценностите на доброволчеството и да им помогнем да почувстват удовлетвореността от работата на доброволеца. Конкретните цели на проекта са:
привличане на общественото внимание и в частност младите хора към ценностите на доброволчеството; повишаване капацитета на местните общности за полагане на доброволен труд и доброволстване в общността; оптимизиране на действията при провеждане на доброволчески акции и разширяване на организационните възможности за планиране и осъществяване на доброволчески инициативи; създаване на информационни, рекламни и обучителни материали за доброволчеството. В рамките на проекта са планирани две обучения - „Права и отговорности на доброволеца. Планиране и осъществяване на инициатива с доброволци” и „Основни социални умения и работа в екип“ и няколко доброволчески инициативи - „Възстановяване на традиционните надписи по пътеката към скита „Св. Никола” – с. Орешак”, „На гости на баба и дядо”, „Билката - от планината до чая”.
Младите хора, които имат желание да бъдат доброволци ще се запознаят с ценностите на доброволчеството, с правата и задълженията на доброволеца. Ще получат знания и умения за планиране, организиране и популяризиране на доброволчески акции.
Ще получат възможност да подобрят и да упражнят своите комуникационни и презентационни умения както с деца и възрастни, така и със свои връстници.
Ще могат да се почувстват част от една общност, която обединява хора с общи ценности и интереси.

AttachmentSize
DSCF1012.jpg50.43 KB