Проект „BEWMAN IPA 227089„

Проект за управление на електронни отпадъци. В рамките на проекта беше организирана среща, посветена на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. Участниците в срещата дискутираха законодателството в тази области и проблемите, свързани с бързо нарастващото количество електронни отпадъци. По време на проекта бяха създадени сценарии за пиески по темата електронни отпадъци. В пиеските се включиха деца от ловешките училища, които ги представиха пред своите родители и съученици. Беше реализирано състезание за разделно събиране на батерии между представители на ловешки училища.