Развитие и усилване на младежките доброволчески центрове в България, фаза 2011-2012 г.

Целта на инициативата е утвърждаване на ценностите на доброволчеството в местната общност и стимулиране на представители на различни групи от граждани да участват в доброволчески инициативи. Инициативата е насочена основно към младите хора на град Ловеч, но също и към представители на местни институции, заявили желание за участие в граждански и доброволчески инициативи.