Студентски практики

Сдружение "Екомисия 21 век" набира студенти по Проект “Студентски практики”. Проектът включва практическо обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. 

След приключването и отчитането на практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв и Удостоверение за участие в проект „Студентски практики” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейски социален фонд. 

Повече информация на тел. 068/603834 или на office@ecomission21.com

Виж: http://praktiki.mon.bg/sp/?m=10

AttachmentSize
welcome-image.png35.49 KB