Проект „Голям Брат, Голяма Сестра“

Проект „Голям Брат, Голяма Сестра“, ноември 2007г. – май 2009г., финансиран от Фондация „Голям Брат, Голяма Сестра” - гр. Пловдив.

 

Основна цел на проекта: Разширяване на формите и методите за влияние над децата от Програмата, като успешен модел за превенция на насилието над деца в институциите от затворен тип. Програмата предполага въвличане на заинтересовани доброволци, тяхното обучаване за работа с деца и напасването им в двойки от дете и по-голям доброволец, който става негов приятел и съветник, подобрени умения на децата да се справят с конфликтна и агресивна среда

Проведена бе информационна кампания за набиране на младежи-доброволци за участие в Програмата, вследствие на което бе сформирана група от около 20 доброволеца – младежи от ловешките учебни заведения. Проведени бяха групови активности на децата от институцията и младежите-доброволци: изработка на валентинки и табла в чест на св.Валентин, празника на влюбените, дейности на открито и др. Предстои обучение на доброволците, сформиране на двойки голям брат/сестра – малък приятел и др. В екипа на програмата са включени: координатор, организатори и консултант/психолог.

 

Очаквани резултати:

  • Изградени умения на децата да общуват и да се социализират успешно, както и да разширят социалната си среда, чрез създаване на нови контакти

  • Придобиване на позитивни модели за открито поведение без насилие

  • Подобрена комуникация и взаимоотношения между децата, включени в Програмата с техните родители, където последните са включени