Проект "Младежки информационно-консултантски център Ловеч"

Проектен период: 15 декември 2014 – 15 ноември, 2015г.
Финансиран от Министерство на младежта и спорта
Основната цел е свързана с предоставяне на достъпни и безплатни услуги в съответствие с потребностите и интересите на младежката общност, обогатяване знанията и уменията на младежите за възможностите за реализация, участие в обществения живот, доброволчески инициативи и обучения.
Предоставяните услуги са насочени към младежи на възраст от 15 до 29 години, безработни младежи, младежи от малките населени места, млади хора в неравностойно положение и представители на местната общественост. В рамките на проекта се предоставят информация, услуги за професионално ориентиране, подготовка за работа, психологически консултации, младежко участие, обучения и събития от свободната зона.