Проект „Активен и здравословен начин на живот”

01.02.2015-29.02.2016г.
Финансиран от ЦРЧР
Проектът "Активен и здравословен начин на живот" е насочен към стимулиране на деца и млади хора към здравословен и активен начин на живот чрез спортни дейности и активности на открито и дейности, насърчаващи здравословното хранене; общуване с природата и насърчаване на отговорно отношение към проблемите на околната среда чрез неформално образование. Чрез него ще се постигне личностно обогатяване със знания за различни култури, свежи идеи и начини на мислене, както и успешни практики от други европейски страни по отношение на спорта, здравословния начин на живот, правилното хранене, природата и доброволчеството. В проекта са предвидени дейности като пленери, ежемесечни спортни събития, арт ателие, еко-класна стая на открито, осъществяване на младежки инициативи в подкрепа на местната общност, както и има застъпени културни теми.