Проект „ Доброволци ЗАД кауза“

Финансиран от Община Ловеч
01.05.2015 – 30.11.2015
Основна цел: Разширяване и популяризиране на доброволчеството сред младежите на територията на Община Ловеч с цел приобщаване към дейности за устойчиво развитие и повишаване качеството на живот на хората на територията на община Ловеч. Специфични цели:  -Промотиране на доброволчеството като ценност сред общността;
-Привличане на нови доброволци;
-Осигуряване на заетост през свободното време на младите хора чрез извършване на доброволна дейност;
-Увеличаване броя на младите хора, готови да се включат в доброволчески акции,както и акциите и инициативите, включващи младежи доброволци;
-Промяна на нагласите на местното общество и показване на ползите от доброволния труд; -Популяризиране на неформалното образование.