Проект "Българските младежи карат колела за околната среда"

финансиран от Програма "Партньорство" на Корпус на мира-България

Основна цел на проекта: Да популяризира доброто отношение към околната среда сред гражданите на Ловеч и региона. 

Конкретни цели:

  • Повишаване на осведомеността на гражданите и младите хора по основни теми, свързани с велосипедният транспорт и ползите от използването му за околната среда и здравето на хората.
  • Въвличане на младото поколение в осъществяване на дейности, свързани с популяризиране на велосипедният транспорт;
  • Популяризиране на  алтернативите методи на транспорт сред гражданите на Ловеч

Дейности:

-  Провеждане на обучение за младежи по три теми : “Велосипедите  и здравето на хората”,“Велосипедите и околната среда” и “Велосипедите и улицата”. 

- Провеждане на  обучения и конкурс за рисунка по темата за децата от 4-те местни детски градини. 

- Организиране на състезание  за изработване на плакати по темата и откриване на изложба с най-добрите от тях.

- Провеждане на велошествие в централната градска част, посветено на популяризиране на  алтернативни начини на транспорт. Събиране на подписи от гражданите на Ловеч в подкрепа на идеята за изграждане на велоалеи.

- Отпечатване на писмени и рекламни материали: листовка, плакат, стикери

- Медийна кампания: създаване и излъчване на радиоклип, прессъобщения и статии в местната преса