Проект „ Изграждане на МИКЦ - Ловеч"

Основна цел на проекта: подпомагане на личностната и социална реализация на младежката общност в региона на Ловеч и утвърждаване на устойчив механизъм за предоставяне на качествени и достъпни младежки услуги.
Конкретни цели:
• Повишаване на мотивацията и отговорността на младите хора за тяхното личностно развитие;
• Предоставяне на актуална и отговаряща на потребностите на младите хора информация и обучения– на място, по телефон, по интернет;
• Активизиране на младежкото участие в общественият живот.
Целеви групи:
• Млади хора на възраст от 13 до 30 години;
• Младежки организации и групи и младежки работници от региона на Област Ловеч;
• Граждански организации и заинтересовани страни;
• Представители на местните медии и общественост;