"МИКЦ на колела - 2" гостува в град Угърчин

"МИКЦ на колела - 2" гостува в гр. Угърчин, където бяха представени част от планираните дейности по проекта.
В информационния ден участваха 13 младежи, които са безработни, но в момента работят по проект за временна заетост.
Специалистите по проекта представиха възможности за младежко участие, участие в конкурси и летни стажове. Чрез рекламни материали младежите бяха запознати с Европейскадоброволческа служба, къде и как да търсят младежка информация и да участват..
След информационната среща беше проведена групова консултация на тема "Какво е предприемач и предприемачество". Под формата на диалог, участниците обогатиха своите познания за това как да превърнем идеята си в бизнес, какви качества притежава предприемачът, възможни рискове и други. Свободният разговор между участниците допринесе допълнително за възприемане на информацията и по-качествено предоставяне на услугата.
Чрез предоставената информация, младежите ще могат усъвършенстват професионалното си развитие.
Проект "МИКЦ на колела - 2" се осъществява от сдружение "Екомисия 21 век" с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016 – 2020) чрез Министерство на младежта и спорта.

AttachmentSize
IMG_6071.JPG65.19 KB
IMG_6072.JPG73.63 KB