Стимулиране на неформалното учене и участие на младите от област Ловеч

В периода март-април, 2017г. Младежки информационно - консултантски център -Ловеч проведе серия от обучения и информационни срещи в региона на областта. В планираните проектни инициативи на „ МИКЦ на колела 2“ участваха млади хора - представители на Областния младежки съвет, както и младежи на възраст до 29 години от градовете Тетевен, Летница, Угърчин и Ловеч и.
Основните дискутирани теми бяха посветени на:
В град Тетевен – обучение “ Как да учредим младежка структура“ с ученици от следните училища: ОУ „Георги Бенковски” – село Галата, ОУ „Христо Ботев” – село Глогово, СУ „Георги Бенковски” – град Тетевен, ПГГСД „Сава Младенов” – град Тетевен и ПГ по СЕУ – град Тетевен, както и членове на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта при Община Тетевен. След провеждане на анализ на Проучване на потребностите на младите хора „Всички ние по нещо си приличаме“, бяха представени възможни форми за младежко участие и учредяване. Беше учреден на Общински ученически съвет с Управителен общински младежки съвет от трима представители: Председател: Десислава Альошева; Председател на образованието и културата – Моника Цветанова; Председател на спорта: Васил Атанасов;
В град Летница – обучение „Планиране и осъществяване на младежки инициативи на местно и регионално ниво“, където интересно и достъпно темата стимулира и обедини 16 ученици от 10-12 клас на СУ „Бачо Киро“в обща визия за организиране и провеждане на младежка инициатива в техния град.
В град Угърчин – информационна среща и консултиране с 13 регистрирани безработни младежи, работещи в момента по проект за временна заетост. Специалистите по проекта консултираха участващите по темата "Какво е предприемач и предприемачество". Консултацията беше проведена под формата на диалог, което допълнително допринесе за възприемане на информацията и по-качествено предоставяне на услугата. Чрез предоставената информация, младежите ще могат да усъвършенстват професионалното си развитие.
В град Ловеч по инициатива на Областен информационен център беше проведен дебат по въпроси относно годишнината от присъединяване на България към Европейски съюз. Участваха 20 младежи, които бяха и с запознати с основните дейности по проект „МИКЦ на колела – 2“, получиха рекламни материали и информация за младежко участие и доброволчество.
МИКЦ - Ловеч е част от мрежата от МИКЦ центрове, изпълнява се от сдружение „Екомисия 21 век“ с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016 – 2020) чрез Министерство на младежта и спорта.

AttachmentSize
JPG.1.97 MB