Проект "Младежки доброволчески инициативи"

Проектен период: 01.03 — 01.12.2010

 

Проектът е финансиран от НЦЕМПИ и има за цел повишаване капацитета на местната общност за осъществяване на младежки инициативи. Той ще бъде с продължителност 9 месеца, като сдружение „Екомисия 21 век” ще влезе в ролята на посрещаща организация на два ЕДС доброволеца. Осъществяването на проекта ще стимулира местнит младежи да участват в разработване и осъществяване на младежки инициативи; ще популяризира възможностите за неформално и гражданско участие на младиге хора, ще популяризира доброволчеството и доброволният труд в региона, ще подкрепи личностното развитие на деца от социални институции.