КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК“ – ЛОВЕЧ септември, 2017

Всеки понеделник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Информациионни услуги» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки вторник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и предприемачество» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всяка сряда на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Младежко участие» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки четвъртък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Психологическо консултиране» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки петък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Обучение» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки четвъртък на месеца / 11:00 – 13:00ч. – Работна среща на доброволците в Местен доброволчески център „Екомисия 21 век” – гр. Ловеч
16.09.2017 / 09:00 – 12:00ч. – Участие в най-мащабната доброволческа инициатива на BTV Media Group "Да изчистим България заедно".
Доброволци на сдружение "Екомисия 21 век" заедно с деца и младежи от ЦНСТ с партньор "ОКБППМН" - Ловеч ще почистят участък от парк "Стратеш".
20.09.2017 / 16:00ч. – Провеждане на младежки маратон във връзка с Европейската седмица на мобилността
25.09.2017 / 13:30–16:30ч. – Групова консултация, проведена от експерт «Младежко участие», на тема „Адаптиране към новата образователна среда”
26.09.2017 / 14:00–18:00ч. – Провеждане на информационна кампания от експерт „Информационни услуги” във връзка с Европейската седмица на младежката активност в община Априлци
27.09.2017 / 14:00ч. – 18:00ч.– Изнесена групова консултация от експерт „Кариерно развитие и предприемачество” в Априлци на тема „Създаване и разработване на бизнес план”
28.09.2017 / 13:00–17:00ч. – Изнесена групова консултация от експерт «Психологическо консултиране» в Априлци на тема: „Аз искам – Аз мога”
29–30.08.2017 – Провеждане на обучение сред младежката общност в община Априлци на тема: „Организиране на доброволчески кампании в родното място” от експерт «Младежко участие»

AttachmentSize
на събитията на сдружение Екомисия 21 век, септември, 2017.docx35.4 KB