КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – ЛОВЕЧ ноември, 2017

Всеки понеделник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Информационни услуги» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки вторник на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Кариерно развитие и предприемачество» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всяка сряда на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Младежко участие» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки четвъртък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Психологическо консултиране» в офиса на Младежки център, Ловеч
Всеки петък на месеца / 15:00 – 17:00ч. – Индивидуална консултация на експерт «Обучение» в офиса на Младежки център, Ловеч
09.11.2017 – Събрание на Областен младежки съвет
09.11.2017 / 10:00ч. – Екологично замимание на ЕДС доброволец от Литва – Миндаугас Контримас – в детска градина „Детелина”
13–17. 2017 – Групова консултация във връзка с подготовката за изборната кампания в ученическите и младежките структури на експерт „Младежки работник”

13 –17. 11.2017 – Информационна кампания и организиране на дейности по повод Световния ден без тютюнев дим на експерт „Младежки работник”
13 – 24.11.2017 – Среща на участниците от клуб „Млад предприемач”, организирана от експерт «Кариерно развитие и предприемачество»
15.11.2017 / 10:30 – Екологично занимание на ЕДС добролец – Франческа Виола – от Италия в детска градина «Мария Сиркова»
16.11.2017 – Флаерова акция, свързана с отбелязване на 16. ноември – Световен ден на толерантността, проведена от експерт „Информационни услуги”
17.11.2017 – Флаерова акция, свързана с отбелязване на 17. ноември – Международен ден срещу тютюнопушенето, проведена от експерт „Информационни услуги”
21.11.2017 / 16:00ч. – Отблязване на Деня на християнското семейство
22.11.2017 – Провеждане на групова консултация на тема: „Управление и реализация на програми за развитие на кариерата” от експерт «Кариерно развитие и предприемачество»
23.11.2017 / 15:30ч. – Арт ателие с деца, ръководено от ЕДС доброволец от Италия – Франческа Виола
28.11.2017 – Провеждане на групова консултация от експерт „Психологическо консултиране” на тема „Формиране на самоконтрол и самооценка” в Младежки център – Ловеч
02 – 30.11.2017 – Провеждане на срещи със завършващите от 12. клас, организирани от експерт «Кариерно развитие и предприемачество» в професионалните гимназии
27 – 30.2017 – Създаване на младежка инициативна група в гр. Летница от експерт „Младежки работник”

AttachmentSize
на събитията на МИКЦ, м. ноември.docx111.18 KB