Младежки информационен бюлетин, декември, 2017г.

Новини от сдружение „Екомисия 21 век”

График на консултациите на експертите на Младежки информационно-консултантски център – Ловеч

http://www.ecomission21.com/?q=node/812

Календар на събитията на Младежки информационно-консултантски център – Ловеч

http://www.ecomission21.com/?q=node/813

Календар на събитията на „ Екомисия 21 век”

http://www.ecomission21.com/?q=node/814

КОНКУРСИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

Възможности за Стажове, стипендии, конкурси за периода 27 ноември – 03 декември:

http://www.karieri.bg/karieren_klub/3086162_stajove_stipendii_konkursi_2...

Възможности за Стажове, стипендии, конкурси за периода 04 – 10 декември:

http://www.karieri.bg/karieren_klub/3090563_stajove_stipendii_konkursi_4...

Международно състезание по дебати 2018 г.
Търсят се осем силно мотивирани гимназисти от цялата страна, които да представят България на международно състезание по дебати в Европа.

Краен срок за кандидатстване: 8 декември 2017

http://youthub.bg/2017/11/mezhdunarodno-sstezanie-po-debati-2018-g/

Ако имате интерес към международната търговия, познания по Microsoft Office, умения за обслужване на клиенти и знаеш английски език, този стаж е точно за Вас.

Краен срок на кандидатстване: 12 декември

http://youthub.bg/2017/12/student-intern-u-s-foreign-commercial-service/

Ако ти си студент от HR специалност, на 14 декември имаш възможността да участваш в еднодневно събитие, по време на което ще се срещнеш и разговаряш с HR професионалисти. Запиши се за участие сега!

http://youthub.bg/2017/12/hr-v-dejstvie-4-da-govorim-za-hr/

Конкурс за есе на тема „Как предприемачеството ще промени моя живот, моя град и моята държава?”

Краен срок за кандидатстване: 17 декември 2017

http://youthub.bg/2017/12/konkurs-za-ese-na-tema-kak-predpriemachestvoto...

Предизвикателство отправено от JobTiger. Включи се в отворения брейнсторминг, сподели как си представяш най-добрия сайт за работа и бъди един от победителите.

Краен срок за кандидатсване: 17 декември 2017-12-06

http://youthub.bg/2017/12/kampaniya-jt-creative-lab-izmisli-naj-dobriya-...

Националният литературен музей обяви конкурс за есе на тема „Душата ми е пленница…”. Поводът е годишнината от рождението на Пейо К. Яворов.

Краен срок за изпращане на текстовете – 22 декември 2017

http://skif.bg/index.php/knigi/nagradi/6088-obyaven-e-natzionalen-ucheni...

За онези от вас, които се интересуват от бизнес, комуникации и човешки ресурси, Pontica Solutions ви предлага стаж в млада развиваща се компания и приятелска атмосфера.
Pontica Solutions търси стажант в отдел „Човешки ресурси“, гр. София

http://youthub.bg/2017/12/pontica-solutions-trsi-stazhant-v-otdel-choves...

Стипендии за колежите на Обединения Свят (UWC)
Процедурата по кандидатстване за Колежите на Обединения Свят (United World Colleges) е отворена за младежи на възраст 16 – 18 години. Те са обединени от общи идеали, свързани с борбата за мир, разбирателството между народите и устойчивото развитие.

Краен срок за кандидатстване – 10 януари 2018

http://youthub.bg/2017/12/stipendii-za-kolezhite-na-obedineniya-svyat-uwc/

Европейската олимпиада по статистика за учениците от средните училища е насочена към повишаване на функционалната грамотност на учениците чрез засилване на любопитството и интереса им към статистиката, като се покаже нейната роля както в различните сфери на обществения живот, така и във всекидневието на обикновения човек, целта ѝ е да се мотивират учителите да използват иновативни методи на преподаване на математическите, обществено-хуманитарните и природните науки и да се насърчи работата на учениците в екип и сътрудничество като средство за намиране на общи решения.

Краен срок за кандидатстване: 26 януари 2018

http://www.eurodesk.bg/news/c2/i798/evropeyskata-olimpiada-po-statistika...

Eвропейската младежка награда "Карл Велики" се присъжда съвместно и ежегодно от Европейския парламент и от Фондацията за Международната награда "Карл Велики" в Аахен. Тя има за цел да насърчи развитието на европейското съзнание сред младите хора, както и участието им в проекти за европейска интеграция, присъжда на проекти, предприети от млади хора, които стимулират разбирането, насърчават развитието на споделено чувство за европейска идентичност и интеграция, служат като образец за младите хора, живеещи в Европа, и предлагат практически примери за европейците, които живеят заедно като една общност.

Краен срок за кандидатстване: 29 януари 2018

http://www.eurodesk.bg/news/c2/i781/11-to-izdanie-na-nagradata-karl-veli...

Ако сте младеж на възраст до 25 г., в момента не учите и не работите, може да се включите в новата инициатива Европейска гаранция за младежта.
В случай, че проявите интерес към програмите и мерките, предвидени в Европейската гаранция за младежта, Вие ще получите добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като сте останали без работа или сте напуснали системата на формалното образование.

http://youthub.bg/2017/12/evropejska-garantsiya-za-mladezhta-2014-2020-g/