КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА В СДРУЖЕНИЕ „ЕКОМИСИЯ 21 ВЕК”, януари 2018г

1. Организационно събрание на Общински ученически съвет, менторстван от Екомисия 21 век. 10.01.2018, 15.00 ч. Младежки център
2. Обучение в устойчиво развитие по проект „Връзката между поколенията – гаранция за по-качествен живот и подобряване на устойчивата среда”, финансиран по Програма „Ти и Лидъл за по-добър живот” – 10.01.2018, 16.00ч.
3. Среща на Групата на доброволците към организацията – 17.01.2018 г., 15.00 ч.
4. Провеждане на информационни кампании за популяризиране на устойчивото развитие и пчелните семейства – 10.01 и 21.01.2018 г.
5. Отбелязване на Деня на родилната помощ/Бабинден/ в организацията в групата по интереси „Кулинария” към Университета за възрастни – 18.01.2018 г.
6. Провеждане на образователен теоретичен модул по предприемачество с млади хора по проект „Връзката между поколенията – гаранция за по-качествен живот и подобряване на устойчивата среда”. – 25.-1.2018, 15.00 ч. Младежки център
7. Занимания на групите по интереси към Университета за възрастни по Годишния график.

AttachmentSize
съб-я-01.docx70.14 KB