Семинар на тема „Моето право на гражданин за пряко участие при вземането на решения на местно ниво“

На 02 и 03.07.2021 г. в хотел „Рибарица“,  с. Рибарица, община Тетевен екипът по проекта осъществи семинар на тема „Моето право на гражданин за пряко участие при вземането на решения на местно ниво“. Участие взеха работните групи по проекта от три общини Луковит, Летница и Ябланица, както и представители на местната …

Застъпнически кампании по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление „

Във връзка с дейност 4  в Община Луковит – 26.05.2021 г. и Община Летница – 27.05.2021 г. се осъществиха застъпнически кампании по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление“. Присъстваха активни граждани и младежи, с които дискутирахме промени в Правилника за ОДОС. Участниците бяха разделени по групи и представиха актуални препоръки, …

Срещи с работните групи по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление „

През месец април 2021 година екипът на проекта посети общините Летница, Луковит и Ябланица. Присъстваха модераторите и членовете на работните групи на трите общини. На срещите учасниците се запознаха с Правилниците за организация и дейността на общинските съвети  на съответните общини. Дискутираха и обсъждаха  възможностите за прякото участие на гражданите …

Работни срещи по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление „

През месец февруари и март 2021 посетихме общините партньори Лукови, Летница и Ябланица по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление „. С кметовете на общините и председателите на общинските съвети обсъдихме и планирахме  предстоящи дейности по проекта. Бяха определени менторите на работните групи за всяка община. Сформираха се работни …

Приключи проект „Здрави и успешни в училище“

На 12 и 13 март 2021 година в офиса на сдружението по график, за трети път получиха подкрепа 54 семейства в нужда, чиито деца учат в ОУ „Панайот Пипков“. През тези два дни се раздадоха 54 пакета хранителни продукти, които съдържаха:  брашно;  захар; олио; салам шпек – 2бр.; краве масло …

Изнесени срещи с представител на Дирекция Бюро по труда – Ловеч по проект „Здрави и успешни в училище“

Продължават дейностите по проект „Здрави и успешни в училище“, финансиран от Фондация Работилница за граждански инициативи“, Програма ИРИС. Една от дейностите, която цели не само материално подпомагане, но и консултиране на родителите на децата, учащи в ОУ „П.Пипков“, е организиране на изнесени срещи с представител на Дирекция Бюро по труда …

Второ раздаване на хранителни продукти по проект „Здрави и успешни в училище“

На 2-ри и 3-ти март 2021 година екип на сдружението реализира част от Дейността „Закупуване и раздаване на хранителни продукти“ на родители на деца, ученици от ОУ „П.Пипков“Ловеч. Дейността е по проект „Здрави и успешни в училище“, финансиран по Програма ИРИС, чрез Фондация Работилница за граждански инициативи – София“ Това …

Сдружение „Екомисия 21 век” отбелязва 20 години от своето създаване

Началото на организацията беше поставено през 2001 година по инициатива на госпожа Нели Митева с участието на интелектуалки от град Ловеч, обединени около каузата за чиста околна среда и възпитание на подрастващите в принципите на устойчивото развитие. Като офис първите две години ползвахме помещения под наем в ОББ, а от …

Раздаване на ученически пособия по проект „Здрави и успешни в училище“

През месец февруари 2021 година  реализирахме Дейността „Закупуване и раздаване на ученически пособия“ за ученици от ОУ “Панайот Пипков“ по проект „Здрави и успешни в училище“ по Програма ИРИС. Епидемията от COVID-19 задълбочи още повече тежкото положение на социално слабите семейства. Несигурността в утрешния ден, липсата или намаляването на доходи …

Пресконференция на сдружение „Екомисия 21 век” по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”

Сдружение „Екомисия 21 век” проведе пресконференция в изпълнение на Комуникационния план/Дейност 2/ за стартиране на  проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021, и …