Десант на Евродеск в Луковит и Тетевен

  През месец октомври 2021 година в градовете Луковит и Тетевен се проведе традиционната кампания на „TIME TO MOVE 2021”, организирана от  Сдружение „Екомисия 21 век“ като мултиплаер на Eurodesk. Целта на кампанията беше да доближи мрежата на Eurodesk до младите хора в малките общини на областта като на областта, …

ИНИЦИАТИВА “ РАВНИ БГ“

                                                     Младежи и доброволци от Сдружение „Екомисия 21 век“, съвместно с лесовъди, служители и работници на Държавно горско стопанство Никопол  участваха в инициативата под мото „Да засадим дърво!“. Инициативата е в рамките на гражданско обединение „Равни БГ“, администрирана от …

Проведе се заключително събитие по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”

  На 20 октомври 2021 година в една от залите на комплекс „Драката“ се проведе заключителното  събитие под формата на Дебат „Ролята на гражданите в местното самоуправление”. В него взеха участие представители на целевите групи – активни граждани, членове на екипа, експерти и модератори на групите, кметове и заместник-кметове. Експертът …

Семинар на тема „Моето право на гражданин за пряко участие при вземането на решения на местно ниво“

На 02 и 03.07.2021 г. в хотел „Рибарица“,  с. Рибарица, община Тетевен екипът по проекта осъществи семинар на тема „Моето право на гражданин за пряко участие при вземането на решения на местно ниво“. Участие взеха работните групи по проекта от три общини Луковит, Летница и Ябланица, както и представители на местната …

Работни срещи на групите активни граждани в Летница, Луковит и Ябланица

  По проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление” през месец юни се проведоха работни срещи в трите общини – Летница, Луковит и Ябланица с участието на активни граждани. Те предоставиха на модераторите допълнително попълнени анкети и дадоха свои предложения за обсъждане на проблеми в своите родни места и включването …

Застъпнически кампании по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление „

Във връзка с дейност 4  в Община Луковит – 26.05.2021 г. и Община Летница – 27.05.2021 г. се осъществиха застъпнически кампании по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление“. Присъстваха активни граждани и младежи, с които дискутирахме промени в Правилника за ОДОС. Участниците бяха разделени по групи и представиха актуални препоръки, …

Срещи с работните групи по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление „

През месец април 2021 година екипът на проекта посети общините Летница, Луковит и Ябланица. Присъстваха модераторите и членовете на работните групи на трите общини. На срещите учасниците се запознаха с Правилниците за организация и дейността на общинските съвети  на съответните общини. Дискутираха и обсъждаха  възможностите за прякото участие на гражданите …

Работни срещи по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление „

През месец февруари и март 2021 посетихме общините партньори Лукови, Летница и Ябланица по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление „. С кметовете на общините и председателите на общинските съвети обсъдихме и планирахме  предстоящи дейности по проекта. Бяха определени менторите на работните групи за всяка община. Сформираха се работни …

Приключи проект „Здрави и успешни в училище“

На 12 и 13 март 2021 година в офиса на сдружението по график, за трети път получиха подкрепа 54 семейства в нужда, чиито деца учат в ОУ „Панайот Пипков“. През тези два дни се раздадоха 54 пакета хранителни продукти, които съдържаха:  брашно;  захар; олио; салам шпек – 2бр.; краве масло …

Изнесени срещи с представител на Дирекция Бюро по труда – Ловеч по проект „Здрави и успешни в училище“

Продължават дейностите по проект „Здрави и успешни в училище“, финансиран от Фондация Работилница за граждански инициативи“, Програма ИРИС. Една от дейностите, която цели не само материално подпомагане, но и консултиране на родителите на децата, учащи в ОУ „П.Пипков“, е организиране на изнесени срещи с представител на Дирекция Бюро по труда …