Процедура за избор на участници в мобилност по проект „Създаване на ресурси за обучители в областта на образованието за възрастни”

Срокът за кандидатстване в конкурса за избор на участници в мобилности по проекта е до 15.01.2019 година. В рамките на проекта, финансиран по Програма Еразъм+ на ЕК, Мобилност за граждани КД1 – Образование за възрастни,  ще бъдат проведени две мобилности с цел участие в структурирани курсове в Италия, предоставяни от партньорската …

Стартират дейности по проект „Създаване на ресурси за обучители в сферата на образованието за възрастни”

                         Проектът отговаря на нуждите на организацията към настоящия момент от нейното развитие – да повиши капацитета на персонала за предоставяне на висококачествени обучения за възрастни, работещи в сферата на образованието за възрастни.  Това ще се постигне чрез осъществяване на мобилност в приемаща, отговаряща на условията за обучение …

Признание за доброволческото участие на „Екомисия 21” век на национално ниво

Номинацията  за доброволка на „Екомисия 21” век във връзка с инициативата на Министерство на младежта и спорта „Мисията ДОБРОВОЛЕЦ – (не)възможна“ по повод Международния ден на доброволчеството – 5-ти декември, беше Цветелина Конова. Тя участва от 2 години във всички наши доброволчески инициативи, като в някои от тях влизаше и в ролята …

Календар на събитията в „Екомисия 21 век за месец декември 2018 година”

Отбелязване на 1 декември – Световен ден за борбата с ХИВ/СПИН. Гостуване на доброволци в Защитено жилище за възрастни хора с увреждания по повод 3 декември – Международен ден в подкрепа на хората с увреждания. Екипна среща по проект „Ние те открихме и подкрепяме” – 3 декември, 00 ч. Бал …