Стартира проект по ОПДУ „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”

Сдружение „Екомисия 21 век“ стартира дейностите по проекта, в рамките на който ще се проучи състоянието, наличните практики и потенциала за гражданско участие във формулирането, изпълнението и мониторинга на общинските политики в област Ловеч. На базата на резултатите ще се разработи методика с модели и специфични подходи за подобряване на …

Календар събития в Екомисия 21 век за месец януари 2019 год.

1.Екипна среща по проект „Ние те открихме и подкрепяме” – 3.01.2019 г. 15.00 ч. офис на организацията 2.Работна среща на доброволците от Центъра за работа на доброволци 7.01. – 11.01.2019 г. – Младежки център 3.Провеждане на Първи етап на процедурата за избор на участници в проект за мобилност на обучители …