Инициатива „Млад областен управител за един ден“

По проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“ финансиран по ОП „Добро управление“, се проведе инициативата „Млад областен управител за един ден“. Младежите които се включиха в инициативата са от Ловеч, Троян и Тетевен. В ролята на млад областен управител за един ден …

Инициатива „Млад кмет за един ден“

ОП „Добро управление“ по проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“, се проведе инициативата „Млад кмет за един ден“. На кметското кресло седна Михаела Щрегарска възпитаничка на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“. На останалите позиции като заместник-кметове и секретар, председател на Общински съвет Ловеч …

„Екомисия 21 век“ успешно провежда срещи в Общините на област Ловеч

Продължават срещите по проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“. Екипът на „Екомисия 21 век“ успешно провежда работните срещи с представителите на администрацията на територията на област Ловеч. През изминалата седмица екипът ни беше в Община Априлци, Община Угърчин, Община Ябланица и Община …

Заместник-кметът на Община Троян, г-жа Розалина Русенова посрещна екип на „Екомисия 21 век“

Екип на „Екомисия 21 век“ бе посрещнат от заместник-кмета на Община Троян – г-жа Розалина Русенова. На срещата се обсъдиха предстоящите действия и партньорство по проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”. Г-жа Галина Петрова, ръководител проект и председател на УС на „Екомисия …

„Екомисия 21 век“ в Община Летница по ОПДУ

На 17 май 2019 г. екип на „Екомисия 21 век“ посети Община Летница. Там бе проведена среща с представители от Общинска администрация – г-жа Соня Хорозова, директор на Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост, проекти и програми“, г-жа Петя Петрова старши експерт „Проекти и програми“ и г-жа Кремена Линкова ръководител …

Ден на Ловеч – 11 май

Във връзка с дейност 3 „Подкрепа за местни социални дейности за социално включване на деца и младежи от целевата група“, по Годишния културния календар на гр. Ловеч, представителна група по проекта „Ние те открихме и подкрепяме“ взе участие в церемонията по издигане знамето на гр. Ловеч от кмета на града …

Формиране на младежка група по ОПДУ

Вчера, 2 май 2019 г. в зала 101 на Областна администрация Ловеч, се проведе среща с цел формиране на Младежка група по Дейност 3 на проект „НПО партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“. Младите хора са основен двигател на промяната в общество и важен фактор …

Подготовка за посрещане на Великден

Децата и младежите, участници в Ателие по готварство, с голямо желание и въображение боядисаха яйцата за празника, подкрепени от ръководителя на Атилието и психолога по проекта.

Участие на потребителите в Пролетните празници

Във връзка с изпълнение на една от целите на проекта за социализация на деца и младежи настанени в институции, и включване в събития от годишния културен календар на община Ловеч, представител на целевата група беше одобрен за участие в музикалната програма на празника. По време на провеждане на единствения по …