Среща в Община Ловеч по ОПДУ

На 28 ноември, по проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“ екип на „Екомисия 21 век“ се срещна с г-н Венцислав Христов, Заместник-кмет на Община Ловеч, г-жа Даниела Цанова, Секретар на Община Ловеч и г-н Иван Иванов, експерт „Младежки дейности“ към Община Ловеч. На срещата …

„Екомисия 21 век“ посети СУ „Бачо Киро“ в град Летница

„Екомисия 21 век“ посети СУ „Бачо Киро“ в град Летница. Срещата бе във връзка с Дейност 5 по проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“- укрепване на Ученически парламенти и Съвети.

Ден на християнското семейство в храма „Св.Св. Кирил и Методий”

Една от целите на проекта „Ние те открихме и подкрепяме” по процедура „Открий ме”, финансиран от ОПРЧР, съфинансиран от Европейски социален фонд и национално съфинансиране, е социализация на 35 деца и младежи, настанени в резидентни услуги, на територията на община Ловеч.
Празникът на християнското семейство /Въведение Богородично/ беше повод деца и младежи – представители на целевите групи по проекта, да се съберат в криптата на храма „Св.Св. Кирил и Методий, където изслушаха беседата и мъдрите съвети на отец Михаил за празника. Участниците в срещата рецитираха стихотворения, свързани тематично с празника.
Събитието допринася за извеждане на децата и младежите от институциите и тяхната социализация в общността.

Община Летница посрещна екип на „Екомисия 21 век“ по ОПДУ

На 20 ноември 2019 в Община Летница се проведе работна среща по ОПДУ. Екипът на „Екомисия 21 век“ заедно с Кординационното звено обсъдиха и плануваха предстоящи събития по проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“.

„Екомисия 21 век“ с кампания за набиране на нови доброволци

В рамките на месец ноември „Екомисия 21 век“ организира кампания за набиране на нови доброволци към Доброволческия център на Сдружението. Екип от експерти ще посети средните училища на територията на град Ловеч с цел популяризиране принципите на доброволчеството като кауза и начин на живот в общността и най-вече с цел …

Областен младежки съвет – Ловеч с нов състав и нов председател

На 14 ноември 2019 г. в зала на хотел Ловеч, от 15.00 часа се проведе отчетно-изборно събрание на Областен младежки съвет – Ловеч. В събранието участваха младежи от пет Общини в област Ловеч. Те избраха нов Управителен съвет от 7 младежи- Драгомир Кавалски от Тетевен, Никита Костова от Ловеч, Таня …

Информационна среща с граждани по ОПДУ

На 6 ноември 2019 в офиса на „Екомисия 21 век“, се проведе информационна среща с граждани по проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“. На срещата бяха дискутирани Дейностите по проекта, постигнатите резултати до момента и бяха раздадени Доклади от проведеното проучване за „Състоянието на …