Летни младежки стажове

През месец август се проведоха „Летни младежки стажове 2020“ в общините на област Ловеч, под менторството на Сдружение „Екомисия 21 век“. Стажовете бяха съобразени с предварителните желания на младежите. Менторите и стажантите бяха удовлетворени от съвместните дейности.  

Летни младежки стажове в Община Троян 2020 г.

Във връзка с мониторинга  на проект „НПО – партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч”,  Сдружение „Екомисия 21 век” продължи инициативата летни младежки стажове. През месец август 2020  в общинската администрация – Троян се реализираха летните младежки стажове. Участваха пет младежи от Общинския младежки съвет – …