Екомисия 21 век стартира нов проект

Сдружение „Екомисия 21 век” стартира проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП-линк към уебсайтовете на Финансовия механизъм на ЕИП и Фонд Активни граждани: www.eeagrants.org  /  www.activecitizensfund.bg/ Основната …