Сдружение „Екомисия 21 век” отбелязва 20 години от своето създаване

Началото на организацията беше поставено през 2001 година по инициатива на госпожа Нели Митева с участието на интелектуалки от град Ловеч, обединени около каузата за чиста околна среда и възпитание на подрастващите в принципите на устойчивото развитие. Като офис първите две години ползвахме помещения под наем в ОББ, а от …

Раздаване на ученически пособия по проект „Здрави и успешни в училище“

През месец февруари 2021 година  реализирахме Дейността „Закупуване и раздаване на ученически пособия“ за ученици от ОУ “Панайот Пипков“ по проект „Здрави и успешни в училище“ по Програма ИРИС. Епидемията от COVID-19 задълбочи още повече тежкото положение на социално слабите семейства. Несигурността в утрешния ден, липсата или намаляването на доходи …

Пресконференция на сдружение „Екомисия 21 век” по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”

Сдружение „Екомисия 21 век” проведе пресконференция в изпълнение на Комуникационния план/Дейност 2/ за стартиране на  проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление”, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 7 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021, и …