Срещи с работните групи по проект „Ролята на гражданите в местното самоуправление „

През месец април 2021 година екипът на проекта посети общините Летница, Луковит и Ябланица. Присъстваха модераторите и членовете на работните групи на трите общини. На срещите учасниците се запознаха с Правилниците за организация и дейността на общинските съвети  на съответните общини. Дискутираха и обсъждаха  възможностите за прякото участие на гражданите …