НАХРАНИ РОБОТА – СПАСИ ПЛАНЕТАТА!

Проектът „Нахрани робота – спаси планетата!” стартира през месец януари 2022 година със срок на изпълнение осем месеца, реализиран от сдружение „Екомисия 21 век” Ловеч, финансиран от Фондация “Обществен борд на TELUS International в България”. Проектът цели намаляване употребата на батерии за еднократна употреба и стимулиране на такива за многократна, …