Занимания по проект „Еко доброволчество в действие“

Екипът на организацията заедно с доброволци от Местен доброволчески център проведоха няколко занимания с деца от ЦНСТ на територията на град Ловеч. Те се осъществяват по проект „Еко доброволчество в действие“, финансиран от община Ловеч. Заниманията се проведоха в еко класна стая на открито, която се поддържа от екипа на …