Младите хора на България почитат паметта на Апостола на Национална конференция

На 18.02.2023 година в залата на Общински съвет Ловеч се проведе Национална конференция на тема „Васил Левски в историята, литературата и изкуството”, организирана от екипа на сдружение „Екомисия 21 век” чрез Общински ученически съвет, с финансовата подкрепа на община Ловеч. Дебатът събра представители на 13 ученически съвети, младежки центрове от …