Обучения за дигитални умения

Проект „Младежки центрове на уменията” предлага обучения за добиване на дигитални умения по Дейност 6: Тренинги за придобиване на дигитални умения  и електронно приобщаване на младите хора в малките населени места. Обученията започнаха през октомври, 2023г. и ще се провеждат до края на месец декември. В тях интегрирана подкрепа от …

Кампания „Time to Move в Луковит и Дерманци“

През месец октомври ежегодно Евродеск България провежда кампанията Time to Move, в която сдружението традиционно се включва Тази година организирахме информационни щандове-работилници в централната част на село Дерманци и в Златния парк в Луковит. Запознахме участниците с Европейската година на уменията и мрежата на Евродеск. Представихме платформата Europass и някои …

Стартираха първите консултации по проект „Младежки центрове на уменията”

Бяха проведени първите групови консултации с младежи по Дейност 5- Предоставяне ва мобилни услуги на младите хора в малките населени места в общините Летница, Априлци и Угърцин. Проектните експерти запознаха участниците със следните теми: “Развитие на умения за себепредставяне“ – младежки работник, “Как да общуваме с връстници” – психолог, „Запознаване …

Информационни кампании по проект „Гражданите- гарант за върховенството на закона“

На 10, 11 и 12 октомври екипът на сдружението проведе информационни кампании по проект в общините Летница (гр.Летница), Луковит (с.Дерманци) и Угърчин (гр.Угърчин). Запознахме учениците от горен курс в трите училища и гражданите на населените места с целта, дейностите и очакваните резултати по проекта. Бяха проведени анкети за проучване нагласите …