Продължават консултациите по проект „Младежки центрове на уменията”

През месец ноември, 2023г. продължават груповите консултации с младежи по Дейност 5- Предоставяне ва мобилни услуги на младите хора в малките населени места в общините Летница, Априлци и Угърчин. Проектните експерти: психолог и младежки работник запознаха участниците със следните теми: „Конфликтите в семейството – борбата между поколенията“ „Дванадесет златни правила …

Утвърждаване на Младежките центрове на уменията

Продължават инициативите по проект „Младежки центрове на уменията” насочени към предоставяне на интегрирана подкрепа  за младите хора с по-малки възможности с цел преодоляване на социално изключване, намаляване на бедността и различията. В Угърчин, Летница и Априлци през периода 8 – 12.11.2023 година се проведоха занимания и консултации за насърчаване на …

Продължават трейнингите за придобиване на дигитални умения

В периода 23 -27.10.2023г. се проведоха тренингите за придобиване на дигитални умения и електронно приобщаване на младите хора в малките населени места в Летница, Угърчин и Априлци по Дейност 6 на проект „Младежки центрове на уменията”. Темите на обученията бяха:  „Инструменти за онлайн комуникация“, „Създаване на дигитално съдържание“, „Безопасност в дигитална …