Приключиха трейнингите за придобиване на дигитални умения

През месец декември, 2023 година бяха финализирани планираните събития по Дейност 6 Мобилна услуга -Тренинги за придобиване на дигитални умения и електронно приобщаване на младите хора в малките населени места в трите общини Летница, Угърчин и Априлци, включени в проект „Младежки центрове на уменията“. Бяха разгледани темите: „Въздействие на дигиталните …

Възможности за работа и квалификация

На 7 декември 2023 година по проект „Младежки центрове на уменията“ проведохме едно по-различно занимание по Дейност „Утвърждаване на Младежките центрове на уменията“ в община Летница. То се случи благодарение на партньорско споразумение за сътрудничество с Дирекция Бюро по труда Ловеч в областта на подкрепа на Младежките политики. Състоя се …