„Здрави и успешни в живота на родното място“

На 19, 20 и 21 януари 2024г. в Тетевен се проведе обучение „Здрави и успешни в живота на родното място“/Дейност 9 от проект „Младежки центрове на уменията“ Участие в него взеха младежи от общините, включени в проекта. Целта на обучението беше , чрез практически задачи и игрови подходи да развие …

Двудневно обучение „Можещи, креативни млади граждани”

На 12,13 и 14 януари 2023 се проведе първото обучение по проект Младежки центрове на уменията/ „Дейност 8  Двудневно обучение „Можещи, креативни млади граждани” в град Тетевен. Участваха 30 младежи от целевите групи включени в проекта от общините Летница, Угърчин и Априлци. Целта на обучението беше да се повиши тяхната …

Дейност Утвърждаване на Младежките центрове на уменията и интегрирана подкрепа на целевата група NEETS в община Угърчин

Продължават заниманията по Дейност Утвърждаване на Младежките центрове на уменията и интегрирана подкрепа на целевата група NEETS в община Угърчин. На 8 януари 2024 година се проведе среща с безработни младежи от общината в партньорство с БТ град Луковит. На нея младежки работник запозна младежите с възможности за продължаване на …

Утвърждаване на младежките центрове на уменията чрез предоставяне на интегрирана подкрепа в община Угърчин

Приключиха заниманията по Дейност 7 – Утвърждаване на младежките центрове – предоставяне на интегрирана подкрепа в община Угърчин по проект „Младежки центрове на уменията“. Проведоха се 8 групови консултации от младежкия работник с целевата група младежи с по-малки възможности, включително и NEETS. Консултациите и дейностите за включването в живота на …

Анализ на средата за функциониране на върховенството на правото в общините Летница, Угърчин и Луковит от област Ловеч по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона”

Една от дейностите по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона”, изпълняван от сдружение „Екомисия 21 век“ с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (USAID), е изготвяне на Анализ на средата за функциониране на върховенството на правото в общините Летница, Угърчин и Луковит от област Ловеч . Целта на …