Хепанинг на уменията

Младежи от общините Априлци, Летница, Угърчин се събраха на „Хепанинг на уменията“, заключително събитие по проект ”Младежки центрове на уменията”,  реализиран от сдружение „Екомисия 21 век“ с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Националната програма за изпълнение на младежки дейности, чл.10а от Закона за хазарта. Сред участващите …

Заключителна пресконференция по проект ”Младежки центрове на уменията”

На 15.02.24г. сдружение „Екомисия 21 век“проведе заключителна пресконференция във връзка с реализацията на проект ”Младежки центрове на уменията””, финасиран от ММС по Национална програма за младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, Програмна област 3 ”Равен достъп до младежки дейности за млади хора от малките населени места”. На пресконференцията …

Приключване на Дейност 7 – Утвърждаване на младежките центрове на уменията

Приключиха заниманията по Дейност 7 – Утвърждаване на младежките центрове на уменията – предоставяне на интегрирана подкрепа по проект „Младежки центрове на уменията“. Те се проведоха в общините Летница, Априлци и Угърчин от психолог и младежки работник. Целеви групи бяха млади хора на възраст 15-29 г., включително и такива които …

Приключване на Дейност 5 Мобилни услуги – Младежки центрове на уменията

Приключиха заниманията по Дейност 5 – Мобилни услуги – Младежки центрове на уменията в трите общини – Летница, Угърчин и Априлци, включени в проект „Младежки центрове на уменията“. В продължение на рамките на 5 месеца психологът и младежкият работник работиха с младежи на възраст 15-29 години, включително млади хора, които …