Заключително събитие по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“

Състоя се Заключителното събитие по проект „Гражданите – гарант за върховенството на Закона“ , който се осъществява с финансовата подкрепа на Американската агенция за международно развитие и сътрудничество ( USAID) и DEXIS. То се проведе в офиса на фокус точка гр. Ловеч по проект „Развитие на социалната икономика“. Участие в …