Ден на християнското семейство в храма „Св.Св. Кирил и Методий”

Една от целите на проекта „Ние те открихме и подкрепяме” по процедура „Открий ме”, финансиран от ОПРЧР, съфинансиран от Европейски социален фонд и национално съфинансиране, е социализация на 35 деца и младежи, настанени в резидентни услуги, на територията на община Ловеч.
Празникът на християнското семейство /Въведение Богородично/ беше повод деца и младежи – представители на целевите групи по проекта, да се съберат в криптата на храма „Св.Св. Кирил и Методий, където изслушаха беседата и мъдрите съвети на отец Михаил за празника. Участниците в срещата рецитираха стихотворения, свързани тематично с празника.
Събитието допринася за извеждане на децата и младежите от институциите и тяхната социализация в общността.