Среща в Община Ловеч по ОПДУ

На 28 ноември, по проект „НПО-партньор и гарант за открито и отговорно управление в област Ловеч“ екип на „Екомисия 21 век“ се срещна с г-н Венцислав Христов, Заместник-кмет на Община Ловеч, г-жа Даниела Цанова, Секретар на Община Ловеч и г-н Иван Иванов, експерт „Младежки дейности“ към Община Ловеч. На срещата се подчертаха ползите от диалога между гражданите и местните администрации и се дискутира темата за гражданското участие.