Годишно отчетно-изборно събрание на Общински ученически съвет -Ловеч

На 11 декември 2019г. от 15.00 часа в офиса на „Екомисия 21 век“- Ловеч се проведе годишно отчетно-изборно събрание на Общински ученически съвет /ОУС/. На събранието присъстваха представители от Средно училище „Св. Климент Охридски”, Средно училище „Тодор Кирков”, Профилирана природоматематическа гимназия (ППМГ), Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф І” (ПЕГ„Екзарх Йосиф І), Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина (НПГВМ) „Проф. д-р Димитър Димов” и представители от Професионална гимназия по механоелектротехника (ПГМЕТ).

Учениците гласуваха Управителния съвет да се състои от девет членове, за да може така всяко училище да има свой представител. За председател на УС беше избрана Климентина Ютерова от ПЕГ„Екзарх Йосиф І“, а следващо събрание бе насрочено за 29 януари 2020г.